Contact met de fractie

U kunt contact opnemen met de leden van de fractie van PvdA/GroenLinks Heumen via de persoonlijke e-mailadressen en telefoonnummers. U kunt ook een algemene e-mail sturen naar de fractie via fractie@pvdagroenlinksheumen.nl of onderstaand formulier in te vullen.

Wilt u graag een e-mail sturen naar een lid van de fractie die een onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft, kijk dan hier wie u waarvoor kunt benaderen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

Onze fractie bestaat vanaf maart 2014 uit vijf personen, plus een aantal personen die namens en voor ons actief zijn de verschillende raadscommissies.

De wethouder:

De fractie:

 • Toon Janssen, fractiesecretaris, commissie Financiën; Contactpersoon voor sportvoorzieningen binnen en buiten, Veldschuur, financiën, economie, ondernemers, veiligheid, Hoogenhof, Jachthuis, Kromora.
 • Peter van der Molen, fractievoorzitter, commissie Algemene Zaken; Contactpersoon voor passelegt, dorpshuizen, maatschappelijk vastgoed, Hart voor Malden, gemeentelijke samenwerking, cultuur, Maldensveld en Heumen (dorp).
 • Dirk van Rens, webmaster, commissie Grondzaken; Contactpersoon voor Klimaat en duurzaamheid, natuurbeheer, agrarische sector, verkeer en wegen, fietspaden, openbaar vervoer, toerisme, Nederasselt.
 • Ans Stunnenberg, commissie Welzijn; Contactpersoon voor participaties, decentralisaties, WMO, armoedebeleid, vergrijzing, mantelzorg, subsidiestelsel, Malderburgh.
 • Joep Witsiers, commissie Grondzaken; Contactpersoon voor jeugdzorg, onderwijs en scholen, lokale omroep, erfgoed, woningbouw, Overasselt.

De steunfractie:

 • John Arts, voorzitter commissie Financiën
 • Hennie Grol, voorzitter commissie Algemene Zaken
 • Kristiaan Laumen, plv lid commissie Grondzaken
 • Jan van der Leij, commissielid Algemene Zaken
 • Dieuwke Oegema, lid commissie Welzijn; Aandachtsgebieden: decentralisaties, jeugdzorg, participaties, WMO, armoedebeleid, erfgoed, natuurbeheer, fietspaden, Maldensveld.
 • Rob Schuurman, plv lid commissie
 • Wim Smids, plv lid commissie Grondzaken