Ans Stunnenberg

áns2014Naam : Ans Stunnenberg, raadslid en lid van de commissie Welzijn
Email : ansstunnenberg@pvdagroenlinksheumen.nl
Telefoon: 024 3584572 / 06 53854125

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Contactpersoon voor: Participaties, decentralisaties, WMO, armoedebeleid, vergrijzing, mantelzorg, subsidiestelsel, Malderburgh.

Voorstellen
Ik ben Ans Stunnenberg, getrouwd met Leo en moeder van 2 volwassen kinderen. Ik werk als manager Thuiszorg en Zorgbemiddeling bij een Arnhemse zorgaanbieder. Eerder ben ik ook altijd werkzaam geweest in de zorg; thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg en een jaar bij een instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Kortom ik beschik over een brede kennis binnen de zorg.

Motivatie
Mijn interesse in politiek is sterker geworden in 2007 toen de WMO zijn intrede in de zorg deed. Om hier concreet mee aan de slag te gaan ben ik eerst fractie volger geworden, daarna commissie lid en in 2011 raadslid. Vanuit mijn werk weet ik wat zorgvragen van mensen zijn, hoor ik wat hen bezighoudt en waar hun zorgen en pijnpunten liggen. Met deze kennis en vanuit de praktijk kan ik een positieve bijdrage leveren en meedenken over de toekomst en inrichting van de zorg in Heumen. Het is dan ook een logische keus dat mijn portefeuille “Zorg en Welzijn” is.
Graag zet ik dan ook gedrevenheid en kennis voor deze onderwerpen in voor de gemeente Heumen.

Successen
Binnen de kaderstelling en de uitwerking van gemeenschappelijke regelingen voor de komende veranderingen binnen AWBZ zorg, jeugdzorg en participatiewet heb ik de afgelopen jaren verschillende amendementen en moties ingediend en binnengehaald, met als doel om met name ook de lokale component binnen zorg en dienstverlening te borgen en om grip te houden op de kaderstrekkende en controlerende taak van de raad.
Verder ben ik mede initiator voor de oprichting van een regionale raadswerkgroep voor Breed.
Tevens hebben we in de afgelopen raadsperiode ook lijnen gelegd met PvdA/Groenlinks raadsleden in de regio om bij regionaal beleid de krachten te bundelen.

Doelen 2014-2018

Ik wil me met name inzetten voor goede zorg, de zorg dichter bij de mensen brengen die nu langer thuis blijven wonen. Dat kan door naast uitgaan van een stuk eigen kracht mensen ondersteunen en faciliteren. Steunpunten in de wijken waar men elkaar kan ontmoeten en samen kan eten. Dorpshuizen de huiskamer van een kern laten zijn. Ik wil openstaan voor nieuwe initiatieven en samenwerking. Samenwerken in de regio en ondersteunen dat zorgaanbieders, ondernemers, gemeente en bovenal de inwoners van onze gemeente samen de schouders eronder zetten. Samen kunnen we het!