Joep Witsiers

joep2014Naam : Joep Witsiers, raadslid en lid van de commissie Grondzaken
Email : joepwitsiers@pvdagroenlinksheumen.nl
Twitter : www.twitter.com/joepwitsiers

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Contactpersoon voor: Jeugdzorg, Onderwijs en scholen, lokale omroep, erfgoed, woningbouw, Overasselt.

In de komende periode wil ik mij sterk gaan maken voor de belangen van jongeren in onze gemeente. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de jongeren van nu en van straks in onze gemeente willen (blijven) wonen en ervoor te zorgen dat zij kansen en letterlijk en figuurlijk ruimte krijgen.

Wonen
Een leefbare gemeente is een gemeente waarin jongeren, jonge gezinnen, gezinnen, alleenstaanden en senioren samen wonen.
– Betaalbare woningen voor jongeren.
Het is belangrijk dat er betaalbare woningen beschikbaar komen voor jongeren en jonge gezinnen, zodat iedereen die dat wil in onze gemeente kan (blijven)wonen.

– Betaalbare woningen voor gescheiden ouders.
Betaalbare woningen zijn niet alleen belangrijk voor jongeren en jonge gezinnen, dit is ook belangrijk voor gescheiden ouders zodat kinderen en jongeren met gescheiden ouders in de gemeente kunnen blijven wonen met hun beide ouders in de buurt.

– Betaalbare woningen in de hele gemeente.
De betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en gescheiden ouders moeten zowel in Malden, Overasselt, Heumen als Nederasselt worden gerealiseerd.

– De gemeente aantrekkelijk houden voor jongeren. (Leefbaarheid vergroten)
Het is belangrijk dat onze gemeente nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft voor jongeren. Door plannen als ‘’Hart van Malden’’ (gemaakt op initiatief van PvdA/GroenLinks) zal Malden aantrekkelijk blijven voor jongeren om in te wonen. Het vergroot de verkeersveiligheid, zorgt voor meer groen in het centrum en geeft ruimte aan horeca en woningen. (Klik hier voor de plannen)

– Voor jongeren die op straat willen ‘hangen’ moet plaats zijn.
Jongeren moeten de ruimte hebben om samen te komen. Daarom moet de gemeente gaan kijken naar plekken waar jongeren ’s avonds kunnen ‘hangen’, zonder dat zij last hebben van de buurt en de buurt van hen. Deze plekken moeten in overleg met jongeren en de buurt worden aangewezen.

Sport
De gemeente kent veel mogelijkheden voor jongeren om te sporten. Dit moet zo blijven en waar nodig verbeterd worden.
– Juliana moet worden geholpen.
Voetbalvereniging Juliana moet geholpen worden met de renovatie van hun sportpark zodat er kunstgras kan komen en de kleedkamers kunnen worden verbouwd.

– IJsbaan bij Juliana
Ook moet er de mogelijkheid gecreëerd worden om in de winter bij Juliana een ijsbaan te realiseren.

– Sporthallen
In de gemeente moet een goed uitgeruste sporthal komen, naast de bestaande kleine sporthallen.

– Het zwembad moet blijven.
Een zwembad is belangrijk, daarom moet ook deze blijven.

Onderwijs
– Meer stageplaatsen binnen de gemeente.
Veel scholen en jongeren hebben moeite met het vinden van stageplaatsen voor leerlingen (maatschappelijke stages) en studenten (mbo en hbo). De gemeente kan hier een rol in spelen door in gesprek te gaan met bedrijven en ondernemers om op die manier stageplaatsen te creëren.

– De bibliotheek moet blijven.
De bibliotheek is zeer belangrijk voor kinderen en jongeren, deze moet dan ook blijven.

– Studieruimtes in Maldensteijn.
Maldensteijn biedt mogelijkheden voor jongeren om bijvoorbeeld studieplekken te creëren waar jongeren kunnen studeren.

Veiligheid
– Veilige verkeerssituaties.
Dagelijks fietsen veel jongeren door onze gemeente. Het is daarom belangrijk dat zij veilig kunnen oversteken en kunnen fietsen op goede fietspaden. Het plan ‘’Hart van Malden’’ zorgt voor verkeersveiligheid in Malden. Ook in Overasselt, Heumen en Nederasselt zijn er verkeerssituaties die aandacht behoeven. Een voorbeeld van een onveilige situatie is het fietspad dat aan de drukke weg tussen Overasselt en Nederasselt vast zit. Een fietspad los van de weg zou hier een oplossing voor zijn.

Cultuur
– Betaalbare voorstellingen voor jongeren in Maldensteijn.
Maldensteijn kan in de programmering van de voorstellingen meer rekening gaan houden met jongeren. Het soort voorstelling en de toegangsprijs kunnen aan jongeren worden aangepast.

Tot slot, mocht je vragen of opmerkingen hebben over het jongerenprogramma, het gewone verkiezingsprogramma of de gemeentepolitiek dan kun je die altijd stellen (ook na de verkiezingstijd!). Mail deze naar joepwitsiers@pvdagroenlinksheumen.nl

Bekijk ook het hele verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks Heumen.