Verkort verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks

PvdA en GroenLinks werken in de gemeente Heumen al meer dan tien jaar samen. Samen vormen zij één lokaal sterke fractie die links van het midden opereert. In de afgelopen raadsperiodes is telkens weer gebleken dat de PvdA/GroenLinks een betrouwbare partner is met oog voor een sociale, leefbare en duurzame gemeente. Het is heerlijk om hier te wonen!

Sociaal
PvdA/GroenLinks is voorstander van een actief preventiebeleid waardoor we de gevolgen die ontstaan door bijvoorbeeld schooluitval of verlies van werk en inkomen goed kunnen opvangen. We stimuleren dat ouderen actief blijven en jongeren actief worden.

Wij gaan uit van zelfredzaamheid en bieden ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Wij richten ons daarbij op goede en betaalbare zorg voor onze inwoners die (tijdelijk) buiten de boot vallen.

Leefbaar
Gemeenschapszin is niet iets wat de gemeente kan organiseren. Zij kan echter wel randvoorwaarden scheppen. PvdA/GroenLinks wil onze voorzieningen overeind houden (bijvoorbeeld één grote sporthal in Malden, een zwembad, een goed bereikbaar winkelcentrum). Onder leefbaarheid rekenen wij ook de sfeer, de beleving van de openbare ruimte. Het ambitieuze plan voor een echt ‘Hart voor Malden’ komt uit onze koker.

PvdA/GroenLinks wil dat het toeristisch potentieel van onze gemeente beter wordt benut. De ‘Parels van Heumen’ (de natuurlijke omgeving en ons historisch erfgoed) bieden daartoe alle kansen. Bovendien wil PvdA/GroenLinks uitbreiding en verbetering van de fiets- en wandelpaden in en rondom onze gemeente.

Duurzaam
PvdA/GroenLinks vindt dat onze gemeente per 2050 een klimaat-neutrale gemeente moet zijn. Voor de korte termijn zetten we ons daar bijvoorbeeld in op energiebesparing bij straatverlichting en alle openbare verlichting (gemeentelijke gebouwen, scholen, sportcomplexen, dorpshuizen). Wij stimuleren gebruik van zonne- en windenergie en pleiten voor plaatsing van openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s. Wij stimuleren biodiversiteit en een duurzame, diervriendelijke agrarische bedrijfsvoering.

Samenwerking
De gemeente moet een goede dienstverlening leveren tegen een redelijke prijs, samenwerking met andere gemeenten is daarbij noodzakelijk. Hoewel zelfstandigheid daarbij geen doel op zich meer is, staat PvdA/GroenLinks wel vóór het behoud van onze eigen identiteit. PvdA/GroenLinks ziet een integrale ambtelijke samenwerking met Mook en Middelaar als eerste stap in de richting van een ruimere gemeentelijke samenwerking. Samenwerking met de MUG (Millingen-Ubbergen-Groesbeek) is een volgende stap.

De gemeente zal de komende jaren steeds meer een organiserende en verbindende rol krijgen om samen met anderen de gemeenschap te versterken. PvdA/GroenLinks zorgt voor continuïteit door een betrouwbare en lokaal sterke politiek.