Heumen zet weer stap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050

In de raadsvergadering van donderdag 6 april 2017 besprak de gemeenteraad de zogenaamde routekaart klimaatneutraal 2050. Deze routekaart is het directe gevolg van de motie die de raad afgelopen jaar aannam en het resultaat van de klimaatcafés die eind 2016 werden georganiseerd. Initiatiefnemers voor grootschalige duurzame energie kunnen met deze routekaart in de hand, in ieder geval hun plannen verder ontwikkelen. Rond de zomer zal er een uitvoeringsplan ter bespreking liggen, met concrete plannen en te nemen stappen, voor de komende jaren. 

PvdA/GroenLinks Heumen is uiteraard tevreden met deze grote stap op weg naar de klimaatneutrale gemeente. De fractie is blij met hoe het traject is aangevlogen, met duidelijke mogelijkheden voor iedereen om zijn zegje te doen. Tevens zijn wij tevreden met de stip aan de horizon, zijnde een klimaatneutraal Heumen, en de boodschap in de stukken, die voor iedereen duidelijk zal zijn: ‘de opgave is zó groot, dat geen enkele optie kan worden uitgesloten’. Er worden door de opstellers van de rapporten veel cijfers gebruikt. Wat onze fractie betreft zijn die cijfers met name een bevestiging van de stelling dat de opgave érg groot is. Exacte cijfers over 20 jaar zijn, zo snappen we heel goed, nu nog niet te geven.

Een groot deel van deze routekaart gaat over duurzame energie opwekken. Dat is belangrijk, en logisch, als we bedenken dat daar de grootste winst is te behalen. We hebben echter niet voor niets afgelopen jaar met de hele raad een motie aangenomen om verder te kijken dan energie. Heumen gaat namelijk niet slechts voor energieneutraal, maar voor Klimaatneutraal. Wat de fractie van PvdA/GroenLinks betreft moet de ambitie op het gebied van besparing en van uitstoot van CO2 en andere gassen, in het uitvoeringsprogramma duidelijker naar voren komen.

Op gebieden als landbouw en mobiliteit volgt de gemeente landelijk beleid. De fractie van PvdA/GroenLinks heeft de wethouder opgeroepen alert te zijn op kansen op deze gebieden: de gemeente dient dan wat ons betreft activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld in en samen met de regio of de provincie, maar in ieder geval meer te doen dan landelijk beleid volgen. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan wordt door de gemeente kritisch gekeken op welke gebieden binnen deze beleidsterreinen wél winst te behalen is door de gemeente. Bij het bespreken van het uitvoeringsplan zal de fractie hier uiteraard ook zelf goed naar kijken.

De strijd tegen klimaatverandering heeft een grote vijand: de tijd. Alleen met een volledige inzet van alle betrokkenen is deze strijd tijdig te winnen. Dus een grote opgave, waar we niet te lang mee moeten wachten, anders redden we het niet!

Behalve het eerder besproken uitvoeringsplan voor de komende jaren, is het wat de fractie PvdA/GroenLinks betreft, ook nodig om nog dit jaar een lange termijn planning te maken. Wij snappen uiteraard dat hoe verder weg, hoe minder gedetailleerd deze planning zal zijn. Belangrijk voor ons is dat er een globale planning, en een regelmatige evaluatie komt zodat de raad op gezette tijden kan monitoren en zo nodig bijsturen. Ook dit is toegezegd door wethouder Van den Berg.

De fractie van PvdA/GroenLinks is voor nu tevreden met de routekaart klimaatneutraal 2050, en bereid zich voor op de bespreking van het uitvoeringsplan. Heumen is op de goede weg!

Download de Routekaart_Klimaatneutraal_Heumen_2050. Bijbehorende bijlagen zijn te downloaden vanaf de site van de gemeente.